L'atenció a l'alumnat que presenta altes capacitats es planteja dins el marc de l'educació inclusiva, i té a veure amb la capacitat dels sistemes educatius d'oferir una educació eficaç i de qualitat per a tot l'alumnat, amb la voluntat d'oferir-la en entorns comuns i compartits. L’adopció de mesures d’atenció educativa per a aquests alumnes es fonamenta en el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. És evident que l’alumnat amb altes capacitats es caracteritza per la qualitat i quantitat de les seves respostes i pels seus ritmes, funcions cognitives, interessos i capacitats.

La resposta educativa ha d’ajudar tot aquest alumnat en la seva maduració personal, cognitiva i social. Cal tenir clars els conceptes, saber detectar les necessitats a partir d’indicadors i valorar-les, reconèixer perfils, i adoptar conjuntament la millor resposta educativa en el marc de l'entorn educatiu ordinari.

Les lectures del curs són obra derivada del curs del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya Inclusió educativa i altes capacitats intel·lectuals, elaborat per Àngel Guirado i Serrat, Pilar Balagué i Bertran, Rosa M. Vela i Abella, Roser Reverter Oton, Natividad Ruiz Hidalgo, i Ester Castejón Coronado.(Durada: 3.29 min)


I, relacionat amb el curs, us recomanem aquest article del blog de PrisMa Educat:

Article relacionat
Altes capacitats. Aspectes socioemocionals associats als perfils cognitius i als estils d’aprenentatge
Àngel Guirado i SerratDestinataris

Docents d’Infantil, docents de Primària, docents de Secundària, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Objectius
 • Situar les intervencions amb els alumnes amb altes capacitats en el marc de l’educació inclusiva.
 • Reflexionar sobre la importància de dotar aquest alumnat dels ajuts necessaris per a una maduració cognitiva, emocional i social equilibrada.
 • Conèixer els trets identificadors de les altes capacitats per detectar-los i valorar-los adequadament.
 • Situar els diferents perfils que pot presentar l'alumnat amb altes capacitats en alguns dels models interpretatius existents.
 • Descobrir els mites i estereotips que dificulten o ignoren les necessitats de suport educatiu.
 • Disposar d’estratègies per atendre l’alumnat en l’entorn ordinari.
 • Conèixer mesures excepcionals, com portar-les a terme i a partir de quins procediments fer-ho.
 • Aplicar mesures d’atenció i d’avaluació.

Programa (ampliar contingut)

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

  Les lectures del curs són obra derivada del curs Inclusió educativa i altes capacitats intel·lectuals, que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els autors d'aquest curs són: Àngel Guirado i Serrat, Pilar Balagué i Bertran, Rosa M. Vela i Abella, Roser Reverter Oton, Natividad Ruiz Hidalgo, i Ester Castejón Coronado.

Tutoria

 • Àngel Guirado Serrat
 • Doctor en psicologia per la UdG, llicenciat per la UAB, titulat superior per la Federació Mundial de Sofrologia, especialista en altes capacitats, director de l'Observatori de les Altes Capacitats a la UNED, i exinspector d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
  Professor tutor en la Facultat de Psicologia de la UNED des del 2002, coordinador de l'atenció a la diversitat i orientació educativa als Serveis Territorials de Girona, formador del Departament d'Educació, director i ponent de diversos postgraus i màsters (UdG, UB i URL), i tutor del curs de PrisMa Alumnat amb Altes Capacitats: Resposta Educativa.
  També és conferenciant, autor d'articles sobre l'educació especial en diverses revistes especialitzades, i autor i coautor de diversos llibres sobre les altes capacitats i la creativitat.

 • Emili Bosch Aymerich
 • És llicenciat en filosofia i lletres i en ciències de l'educació, amb l'especialitat en psicologia clínica.
  En l’àmbit professional, destaquem els 18 anys com a psicopedagog en un centre d’Educació Infantil i Educació Primària i els 4 anys com a professor de Secundària.
  Des de 1989 exerceix com a psicòleg en un centre privat a la Bisbal d'Empordà.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 2 de març al dia 31 de març de 2020 (2019-2020 / REC2010467).
 • Del dia 1 d'abril al dia 8 de maig de 2020 (2019-2020 / REC2340467).
 • Del dia 4 de maig al dia 1 de juny de 2020 (2019-2020 / REC2670467).
 • Del dia 1 de juny al dia 30 de juny de 2020 (2019-2020 / REC3000467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 31 de juliol de 2020 (2019-2020 / REC3330467).
 • Del dia 3 d'agost al dia 31 d'agost de 2020 (2019-2020 / REC2660467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides al perfil professional «Atenció a la diversitat de l'alumnat». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».

 • Valoracions dels participants

  A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

  ―L'únic que puc dir quant a continguts és que m'he trobat amb estratègies molt enfocades a infantil o primària i jo sóc de secundària, però veient i parlant amb companys i docents he vist com reenfocar-ho en l'àmbit adolescent. La resta, súper bé!

  ―He trobat a faltar la possibilitat de poder treballar sobre més casos pràctics reals, sobre quines propostes d'intervenció faríem sobre cada cas particular. La part d'intervenció, segons la meva opinió, ha estat una mica general. M'hauria agradat aprofundir més sobre casos pràctics.

  ―Aquest és un dels cursos que més m'han agradat de tots els que he fet amb vosaltres. L'Àngel ha estat fantàstic, es nota que té un gran domini del tema, i en tots els seus comentaris he pogut percebre la passió i vocació que sent per aquest. A més a més, els articles i els materials multimèdia han estat molt interessants, adequats i motivadors. M'ha obert els ulls i donat molta esperança per continuar en el camí de la millora.

  ―A partir d'ara em miraré els alumnes amb altes capacitats amb altres ulls. Necessiten atenció igual que els altres. Estaré atenta en la seva detecció per tal de poder-ne fer un seguiment adequat. També aplicaré els recursos que he après amb vosaltres. Moltes gràcies! Ha estat un plaer.

  ―Totes les escoles podrien formar els professors sobre aquest alumnat! El vostre curs seria genial! Moltes emocions positives!

  Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.  Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

  Contacte

  Regala aquest curs