Les alteracions greus de la conducta a l’escola constitueixen un repte global: educatiu, social i sanitari. El nombre creixent d'alumnes amb aquesta problemàtica planteja una sèrie de qüestions sobre la missió educativa d’avui dia i la visió dels models vigents o dels referents assistencials. Aquest fet fa pensar als professionals de l'educació en la necessitat de ser partícips del patiment i angoixa dels infants i adolescents que viuen i conviuen amb aquest malestar per començar a generar les condicions pedagògiques i socials necessàries dins d'una xarxa de col·laboració.

Les lectures del curs són obra derivada de L'alumnat amb alteracions greus de conducta en els centres educatius: com acompanyar-lo, curs que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (autoria: Ester Castejón Coronado, Anna Prieto Soria i Enric Bolea López).


I, relacionat amb el curs, us recomanem aquest article del blog de PrisMa Educat:

Article relacionat
Instruments d’intervenció psicopedagògica amb alumnes que presenten Trastorns de Conducta (TC)
Ramon Riera i SolanaDestinataris

Curs destinat principalment a professionals de cicle superior de Primària i de l'ESO, però també pot ser útil per a docents dels altres cicles de Primària atès que aquestes alteracions solen tenir les seves primeres manifestacions en edats primerenques. L'actuació docent té una importància vital en els primers anys de vida, etapa en què caldrà considerar els factors de risc i fomentar factors protectors per promoure una evolució i desenvolupament conductuals positius.

Objectius
 • Reflexionar sobre el concepte d'alteracions greus de la conducta des d'una perspectiva interdisciplinària per tal de comprendre la lògica interna que determina la conducta pertorbadora, sensibilitzant-nos enfront del malestar i el patiment de l'alumnat que la presenta.
 • Identificar el seu procés evolutiu i la problemàtica de les persones amb alteracions greus de la conducta, així com les conseqüències que se'n deriven.
 • Conèixer les característiques que configuren la resposta educativa i global a aquest col·lectiu d'alumnes, així com els recursos metodològics i d'organització necessaris per poder ajustar els suports en el context escolar.
 • Reflexionar sobre les condicions que poden transformar els centres educatius en entorns protectors de l'alumnat amb alteracions greus de la conducta, generant circumstàncies positives que poden prevenir, evitar o minimitzar els factors que alimenten el trencament del vincle, optimitzant situacions més propenses a generar vinculació, confiança i consentiment en i entre els alumnes i els diferents agents educatius seguretat.
 • Aplicar els coneixements teòrics i tècnics estudiats a l'anàlisi de diverses experiències, exemples pràctics i situacions-problema relacionats amb les problemàtiques pertorbadores en general i amb les alteracions greus de la conducta en particular que permetin fer operatius els diferents conceptes i procediments treballats (acompanyament, conversa, construcció de casos).

Programa (ampliar contingut)

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

  Les lectures del curs són obra derivada de "L'alumnat amb alteracions greus de conducta en els centres educatius: com acompanyar-lo", curs que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Autoria: Ester Castejón Coronado, Anna Prieto Soria i Enric Bolea López.

Tutoria

 • Verònica Trujillo Camacho
 • És psicòloga, màster en Psicologia Clínica i de la Salut, Practitioner en PNL i postgrau en Teràpia Breu i Estratègica.
  És col·laboradora de PrisMa des de l'any 2009, combinant-ho amb intervencions psicopedagògiques en edat escolar en centres privats. Cofundadora d'El Far, Escola en família, un espai d'orientació, suport i assessorament psicopedagògic al Baix Empordà.

 • M. Dolors Molina Carrillo
 • Psicòloga especialista en Psicologia Clínica (MEC), Diploma d'Estudis Avançats (UdG), llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació (UAB), Psicopedagoga (UOC), postgrau en Organització i Gestió de Recursos Humans (UdG), Orientadora Psicopedagògica.
  27 anys d'exercici continuat en psicologia clínica i educativa i en l'àmbit de la gerontologia.
  Formadora en cursos de formació permanent del professorat i en col·lectius de treball del sector de la tercera edat. Psicòloga de l'Associació Gironina d'Agorafòbics i vocal de la junta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya a Girona (2007-2011).

 • Victòria Pérez Planas
 • És psicòloga especialista en psicologia clínica amb experiència en el camp de la salut mental des de l’any 1988.
  Pertany a l’Associació pel Foment de la Salut a les Llars d’Infants, un equip interdisciplinari de psicòlegs i especialistes en aprenentatge que des de l’any 1988 desenvolupa tasques de prevenció i assessorament en llars d’infants i escoles, tot treballant amb famílies, alumnes, docents i equips directius.
  Ha impartit cursos de formació sobre la síndrome d’Asperger en el Col·legi Oficial de Psicòlegs i a IPSI Formació.
  Col·labora tutoritzant cursos amb PrisMa des de l’any 2009.

 • Cristina Peinado Riquel
 • És pedagoga, màster en Educació i TIC i especialista en Tutorització en línia.
  Compta amb un recorregut rellevant dins el món de la Salut Mental, treballant i intervenint en el camp de la rehabilitació psicosocial a l'Institut d'Assistència Sanitària de la província de Girona.
  Forma part de l'equip de PrisMa des de l'any 2008. Disposa d'una àmplia experiència en coordinació i formació en línia destinada a professionals docents, combinant-la amb tasques d'atenció i intervenció psicopedagògica a infants i joves amb dificultats en el seu aprenentatge i desenvolupament. A més, és professora col·laboradora a la UOC de l'assignatura Planificació de la docència en línia en el màster universitari Educació i TIC (eLearning).

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 2 de març al dia 31 de març de 2020 (2019-2020 / REC2030467).
 • Del dia 1 d'abril al dia 8 de maig de 2020 (2019-2020 / REC2360467).
 • Del dia 4 de maig al dia 1 de juny de 2020 (2019-2020 / REC2690467).
 • Del dia 1 de juny al dia 30 de juny de 2020 (2019-2020 / REC3020467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 31 de juliol de 2020 (2019-2020 / REC3350467).
 • Del dia 3 d'agost al dia 31 d'agost de 2020 (2019-2020 / REC3680467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides al perfil professional «Atenció a la diversitat de l'alumnat». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».
 • Curs reconegut com a activitat de formació d’interès en serveis socials pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (+ info).

Valoracions dels participants

A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

―El curs ha estat molt enriquidor. M'ha aportat moltes estratègies i una visió nova en aquest aspecte.

―El curs ha estat molt gratificant. La proposta formativa és molt bona i motivadora, ja que el fet de debatre sobre els conceptes dels mòduls fa que sense adonar-te’n estiguis assolint allò que has llegit i interpretat i ho interioritzis. La tutoria, molt bona, perquè està a sobre de tots i ens fa comentaris de cada intervenció que permeten continuar debatent i reflexionant.

―Enhorabona pel curs que ens heu presentat! Des del meu punt de vista l'he trobat molt complet i les activitats han servit per conèixer exemples de tot el que s'estava dient de forma teòrica. He après moltíssim! Moltes gràcies!

―M'ha agradat molt que les respostes fossin públiques perquè de vegades s'aprèn més amb les respostes dels altres; plantegen idees que no se’ns havien ocorregut i ens ajuden a ampliar la visió de les coses. La tutora ha anat molt al dia amb les respostes i ens ha plantejat extres d’informació que m'han paregut molt interessants.

―Com sempre, el curs ha estat a l'altura del nivell esperat; m'esperava molt d'aquest curs, i l'he acabat molt satisfeta. Començo el nou curs escolar amb més coneixements gràcies a vosaltres. Moltes gràcies!

―El curs ha estat molt interessant i la metodologia és perfecta. Tot i així, essent un curs de trastorns greus de la conducta, m'ha mancat tractar aquest tema des de la vessant més encaminada a problemes relacionats amb alguns trastorns (autisme, Asperger...). Sóc mestra d'educació especial i suposo que per això m'ha mancat aquest aspecte. Per la resta, molt contenta.

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

Contacte

Regala aquest curs