APLICAR LLENGUATGES ARTÍSTICS I PROCESSOS CREATIUS EN L’EDUCACIÓ

(Anteriorment anomenat Llenguatges Artístics i Processos Creatius en l'Educació)

Curs virtual

INFORMACIÓ

Per entendre què és un llenguatge artístic o un procés creatiu no hi ha altre camí que l'experiència: a pintar se n'aprèn pintant, a dansar dansant, a pensar pensant, a crear creant... Aquest curs tracta de com aplicar-los a l’aprenentatge significatiu dels continguts curriculars, als treballs transversals i a l’educació integral.

És una introducció a per què, per a què i de quina manera poden ser aplicats els processos creatius i artístics en l'àmbit educatiu com a:

 • Capacitats, procediments i continguts en si mateixos amb els quals els alumnes adquireixen diferents "formes" de percebre, de processar la informació del món extern/intern, de construir significats i de comunicar.
 • Procediments i metodologies que, integrats amb els tradicionals, faciliten que els alumnes puguin construir aprenentatges significatius en altres àrees de coneixement: lectoescriptura, matemàtiques, medi, llengua, etc.

Apostem per una educació polièdrica que alfabetitzi en la multiplicitat de llenguatges i desenvolupi la globalitat de les capacitats cognitives, emocionals i instrumentals dels alumnes integrant en la programació metodologies, processos i procediments que tinguin en compte la diversitat de l'alumnat i les diferents maneres de processar la informació (visual, auditiva, cinestèsica...).


Destinataris

Docents d’Infantil, docents de Primària, docents de Secundària, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Objectius
 • Reflexionar entorn dels processos creatius i artístics com a oportunitat d'aprenentatge i com a llenguatges per l’expressió i la comunicació.
 • Explorar propostes globalitzadores dels ensenyaments artístics (visual i plàstica, arts escèniques, música i les seves connexions amb les competències bàsiques).
 • Comprendre les característiques específiques dels llenguatges artístics i el procés creatiu a nivell de tècniques i processos cognitius, emocionals i procedimentals.
 • Adquirir estratègies per fomentar l’estima i el gaudi per l’art.
 • Analitzar metodologies (mètode intuïtiu-mètode analític), estratègies, procediments i criteris d'avaluació oberts per aplicar els processos creatius i artístics a l'aula (mètode de projectes i el treball transversal entre assignatures).
 • Adquirir eines per aplicar els llenguatges artístics a partir d'experiències de la pràctica educativa i de l'experiència vivencial pròpia.
 • Reflexionar entorn als conceptes «acompanyament» i «docent creatiu».
 • Introduir-se en estratègies i procediments de les arts visuals i plàstiques i les arts del cos (la dansa, el teatre i la interrelació de llenguatges).
 • Integrar les manifestacions de l'art contemporani: performance, happening, videoart, instal·lacions, videoinstal·lacions, etc., per apropiar- se de forma directa de conceptes estètics, vivencials, lúdics i artístics.
 • Conèixer i integrar els elements bàsics del llenguatge visual i les Arts Escèniques, tècniques i eines artístiques per expressar- se, comunicar- se i aprendre.
 • Comprendre com utilitzar els processos creatius i els llenguatges artístics en el mètode per projectes i el treball transversal entre assignatures.
 • Conèixer diferents propostes relacionades amb les arts que s'estan duent a terme en l'àmbit educatiu.

Programa (ampliar contingut)
 • Mòdul 1. Llenguatges artístics i processos creatius en l’educació. Què?, com?, per a què?
 • Mòdul 2. Com aplicar i acompanyar l’error i la incertesa.
 • Mòdul 3. Pistes de cos/art/creació per al docent creatiu.
 • Mòdul 4. Arts i processos creatius en el procés d’aprenentatge dels continguts curriculars.

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat artditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

  Núria Banal Farré

Coordinació

  Marta Fernández de la Reguera Alemany

Tutoria

 • Núria Banal Farré
 • Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Màster en Artteràpia per l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació (dirigida per Jean Pierre Klein) i la Universitat de Vic (estudis reconeguts pel Departament per l’Institut Nacional d’Expressió, Comunicació, Artteràpia de París). Formada en Dansa, Expressió i Art Plàstic.
  Des de 1985 coordina, tutoritza i imparteix cursos i tallers de Dansa Lliure, Expressió Corporal, Expressió Plàstica, Tècniques de Relaxació, Artteràpia, Temps del Lleure, Habilitats Socials, Pedagogia i Dinàmiques de Grup, destinats a docents, mestres, educadors, actors, professionals de la salut, casals de gent gran, joves de centres cívics, i nens de diferents CEIP.

 • Álvaro Prats Bertomeu
 • Llicenciat en Filosofia i Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona. Mestratge en Artteràpia per la UVic/AEC. Postgrau en Expressió-Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat en la Pràctica Socioeducativa per l’Escola d’Expressió Carme Aymerich. Format en arts escèniques amb diferents mestres al Regne Unit i Barcelona. Durant més de 15 anys ha treballat en entorns educatius com a docent a Secundària i Educació Especial i ha produït obres en l’àmbit de la performance, la dansa i el teatre, en solitari i en col·laboració amb artistes nacionals i internacionals. Actualment segueix amb les seves produccions artístiques; imparteix cursos de dansa-teatre, performance i tècniques d’improvisació; col·labora amb diferents centres universitaris (UdG, INEFC, EUSES) en formacions d'Artteràpia i Arts Aplicades a l'àmbit educatiu, social i sanitari; i exerceix com a artterapeuta professional. El seu enfocament vital i professional s’enfoca cap a l’ús de les arts com a eines de qüestionament, activació i transformació individual i social.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 1 d'octubre al dia 31 d'octubre de 2019 (2019-2020 / REC0390467).
 • Del dia 2 de desembre de 2019 al dia 14 de gener de 2020 (2019-2020 / REC1050467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

Valoracions dels participants

A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

―Aquest curs ha estat un tsunami de creativitat, m’ha remogut les ganes de posar-me a crear, modificar i planificar activitats curriculars! De fet, ja he començat.

―Tot i que tenia formació prèvia en llenguatges artístics, el curs m’ha agradat moltíssim. Ha esta molt profitós i interessant pel que fa a recursos reals que es poden portar a l’aula. A més a més, la persona formadora ha estat genial en tots els aspectes: respondre dubtes, ampliar els materials, oferir recursos i altres punts de vista...

―Han estat punts de vista força interessants, i tant de bo els pugui aplicar tant com m’agradaria. M’han agafat moltes ganes de provar-ho, i aquest curs ha donat resposta a molts dels dubtes que tenia respecte a l’aplicació i l’ús de la creativitat, no tant com a finalitat o producte físic, sinó com a procés i metodologia. Estic molt satisfeta amb el curs.

―Trobo el curs molt bé, tenint present que treballem sobre llenguatges artístics on-line. Els aprenentatges d’aquest curs haurien estat més profunds fets de manera presencial, més vivencial. També imagino que aleshores difícilment tiraria el curs endavant; a tots ens és molt pràctic treballar al nostre ritme i des de casa.

―M’ha semblat molt interessant tot el curs, ple d’exemples i de casos d’altres docents. Aquest fet, en el meu cas, m’ha donat eines per poder-ho aplicar jo i veure’m capaç de fer-ho. A la vegada que anava llegint, anava pensant com aplicar-ho jo.

―És un curs per recomanar, ja que t’emportes moltes idees i recursos per utilitzar a l’aula i a més et fa veure una altra manera d’ensenyar les coses que de segur que no havies pensat.

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

Contacte

Regala aquest curs