Un 25% dels alumnes, des de l’Educació Primària fins al Batxillerat, són víctimes de violència i assetjament escolar.

No ens enganyem: el mal tracte no és una realitat marginal ni tampoc apareix de forma puntual. Es tracta d’un problema real i sistemàtic que no només afecta la integritat física i psíquica de l’alumnat, sinó també la de les persones que formen part de la comunitat educativa. Davant d’aquesta realitat, és evident que l’escola té un paper crucial com a agent de socialització. No en va, la Generalitat de Catalunya demana a les escoles tenir un Projecte de convivència implementat abans del 2020.

El curs Escoles Segures: Estratègies per Prevenir i Afrontar el Bullying pretén donar eines útils i concretes i oferir recursos per treballar el bon tracte en tres grans àmbits: a l’escola, a l’aula i individualment.(Durada: 1.15 min)


Destinataris

Equips Directius i Docents de Primària, Secundària, Batxillerat i cicles formatius, així com d’altres professionals de l’àmbit educatiu.

Objectius
 • Aportar dades reals del bullying segons els estudis científics per tal de situar el tema del bon tracte i la prevenció del bullying dins d'un marc més ampli: la gestió activa dels conflictes i la convivència per part dels equips docents.
 • Proposar estratègies concretes per tal de sensibilitzar els docents en particular i el centre educatiu en general de cara a instaurar una política de tolerància zero envers el bullying i el maltracte, consensuat per tota la comunitat educativa: alumnat, famílies i equip docent.
 • Proposar accions per detectar i fer visibles les situacions d'assetjament existents, així com els espais on hi ha més risc per tal de partir de la realitat concreta de cada centre.
 • Fer un repàs a les tècniques i recursos més contrastats per prevenir el mal tracte i el bullying a l'escola. Convidar a concretar aquelles que s'integraran a la pràctica real del centre educatiu en funció del tarannà de cada escola.
 • Oferir una sèrie de recursos concrets per abordar situacions de maltractament dins l’aula i que, alhora, impliquin una gestió global a tot el centre: no és un problema d'una única classe, sinó de tota la comunitat.
 • Explicitar algunes eines clarament contrastades com, per exemple, el mètode Pikas, per poder actuar sistemàticament en cas de detectar una conducta d'assetjament al centre.

Programa (ampliar contingut)
 • Mòdul 1. Punt de partida i enfocaments per abordar el bullying.
 • Mòdul 2. Violències silenciades i sensibilització.
 • Mòdul 3. Estratègies de prevenció.
 • Mòdul 4. Estratègies d'actuació.

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria i coordinació

 • Daniel Gabarró Berbegal

Tutoria

 • Daniel Gabarró Berbegal
 • És, entre altres coses, mestre i psicopedagog amb 25 anys d’experiència docent. Ha impartit classes en tots els nivells educatius, des d’Educació Infantil fins a la universitat, fent de tutor, de cap d’estudis, de professor d’Educació Física, de mestre d’Educació Especial, de mestre amb alumnat que no ha acabat l’ESO…
  També és expert en autoconeixement i treball interior, i des de fa anys imparteix formació i acompanya persones en el seu procés de creixement personal.
  Té diversos llibres i materials publicats, i sovint participa en diversos programes com L’ofici de viure i L’ofici d’educar de Catalunya Ràdio.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 1 d'octubre al dia 31 d'octubre de 2019 (2019-2020 / REC0400467).
 • Del dia 4 de novembre al dia 2 de desembre de 2019 (2019-2020 / REC0730467).
 • Del dia 2 de desembre de 2019 al dia 14 de gener de 2020 (2019-2020 / REC1060467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

Valoracions dels participants

A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

―El curs ha complert sobradament les meves expectatives. Un curs de valoració EXCEL·LENT.

―El curs m’ha encantat. Tenia unes expectatives molt baixes, realment, ja que m’imaginava un curs molt teòric, amb poques idees pràctiques, i m’ha sorprès. Tot és molt pràctic i m’ha fet engrescar-me per realitzar propostes concretes per al proper curs. Estic segura que m’aniran molt bé. Moltes gràcies per aquest curs!

―Sense cap dubte, és uns dels millor curs que he fet a PrisMa. Destaco la qualitat del material i la professionalitat del tutor.

―Crec que ha estat un curs molt interessant i que tots els docents i persones que treballen amb nois l’haurien de fer.

―Ha estat increïble! Ha superat completament les meves expectatives. M’ha agradat i considero que he après moltíssim. Moltes gràcies!

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

Contacte

Regala aquest curs