El llenguatge escrit és, sens dubte, l’eina de referència que permet accedir als coneixements i que possibilita la comunicació. El domini dels processos de comprensió o redacció d’un text és imprescindible per a l’èxit escolar i personal. Es tracta de processos complexos que cal conèixer amb exactitud per tal que ens plantegem com oferir una resposta educativa de qualitat tant en l’ensenyament com en l’aprenentatge.

En el curs de les Dificultats en la Comprensió Lectora i l’Expressió Escrita pretenem fer una anàlisi exhaustiva dels processos i elements implicats en la comprensió i expressió de textos escrits, delimitar què entenem per dificultats en l’expressió i comprensió textual, i també facilitar als professionals (especialment als docents d’Educació Primària i Secundària) les eines necessàries per detectar-les i elaborar una intervenció adequada per a l’alumnat que manifesta dificultats derivades de la comprensió i expressió textual.


I, relacionat amb el curs, us recomanem aquest article del blog de PrisMa Educat:

Article relacionat
Què poden fer els docents amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge en la comprensió
Emilo Sánchez Miguel i Héctor García RodicioDestinataris

Docents de Primària, docents d'ESO, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Aquest curs està destinat principalment a professionals de cicle mitjà i superior de Primària, ja que és l’etapa en què l'alumnat llegeix per aprendre (comprensió lectora) i escriu per expressar-se (expressió escrita), un cop ja han consolidat els processos més bàsics de l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.

També pot ser adient per a docents de Secundària ja que es plantegen i s'esmicolen tots els processos que intervenen en la comprensió i expressió escrita, habilitats que es desenvolupen al llarg de la vida escolar de l'alumnat, i en el que oferim estratègies per analitzar tant els processos dels alumnes com la intervenció docent.

Objectius
 • Conèixer com operen els processos cognitius, lingüístics i contextuals de la comprensió i redacció de textos.
 • Entendre en què consisteixen les dificultats en els processos de la comprensió lectora i la redacció.
 • Adquirir eines i recursos per identificar i avaluar les dificultats en la comprensió i l’expressió de textos escrits.
 • Conèixer pautes per a intervenir en les dificultats de la comprensió i redacció de textos.
 • Conèixer diferents procediments i activitats de comprensió i redacció de textos.

Programa (ampliar contingut)
 • Mòdul 1. La comprensió i expressió de textos escrits.
 • Mòdul 2. Les dificultats en la comprensió lectora i en l'expressió escrita.
 • Mòdul 3. Avaluació de les dificultats en la comprensió lectora i en l’expressió escrita.
 • Mòdul 4. Intervenció en les dificultats en la comprensió lectora i en l'expressió escrita.
 • Mòdul 5. Recursos i activitats de comprensió lectora i de redacció de textos.

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

 • Marta Rabasseda Sànchez

Tutoria

 • Marta Rabasseda Sànchez
 • És logopeda, especialitzada en llenguatge escrit, pel que es refereix a les dificultats específiques en la lectoescriptura, a les dificultats en la comprensió i en l'expressió escrita, així com en l'assessorament de com acompanyar i ensenyar els processos bàsics de la lectura, de l'escriptura i l'ortografia. Màster en PNL DBM (Programació NeuroLíngüística) eina que fa servir per apropar a les persones perquè aconsegueixin efectivitat en la seva comunicació i assoliment d'objectius.
  Col·laboradora de PrisMa des de l'any 2008, gran experiència en la formació en línia de professionals i de mestres. Acompanyament i tractament d'infants i joves amb dificultats de llenguatge i comunicació. Actualment en formació en BRMT (Entrenament de Moviments Rítmics i Integració de Reflexes Primitius) i en teràpia de Reorganització Neurofuncional (logopèdia integrativa). Especial atenció i acompanyament dels infants des d'una perspectiva de pedagogia activa, amb la que permet posar èmfasi al respecte a la individualitat, així com als ritmes i als processos de canvi de cada persona.

 • Laura Domingo Fontova
 • És diplomada en logopèdia, màster en logopèdia infantil, màster en neurologopèdia i practitioner en PNL.
  Des de l’any 1998 treballa en l'àmbit privat i públic a les comarques del Camp de Tarragona. Ha treballat en escoles d'Educació Especial, en serveis de Rehabilitació de Centres d'Atenció Primària i en CDIAP. Actualment treballa oferint el servei de logopèdia a domicili a Valls i l'Alt Camp, com a professora consultora de la UOC en l'assignatura de Trastorns de la parla i de la veu, i com a tutora de PrisMa (és formadora de PrisMa des de l'any 2011).

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 2 de març al dia 19 de maig de 2020 (2019-2020 / REC2270467).
 • Del dia 1 d'abril al dia 19 de juny de 2020 (2019-2020 / REC2600467).
 • Del dia 4 de maig al dia 14 de juliol de 2020 (2019-2020 / REC2930467).
 • Del dia 1 de juny al dia 11 d'agost de 2020 (2019-2020 / REC3260467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 10 de setembre de 2020 (2019-2020 / REC3590467).
 • Del dia 3 d'agost al dia 14 d'octubre de 2020 (2019-2020 / REC3920467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 100 hores.
 • Preu:
  200 euros
  • Nous alumnes.
  180 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides al perfil professional «Lectura i biblioteca escolar». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».

 • Valoracions dels participants

  A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

  ―Curs molt productiu, ja que les activitats proposades són fàcilment adaptables a les diferents etapes de l’escolarització de l'alumnat. Ha esta molt interessant començar a veure l'aprenentatge de l'expressió escrita i de la comprensió lectora des del moment en què l'alumne comença a aprendre fins que ja ha assolit o està en procés d'assolir l’aprenentatge per expressar-se adequadament i comprendre el que llegeix.

  ―Ho he fet constar a la meva autoavaluació: és el primer cop que faig una formació totalment on-line i he quedat gratament sorpresa de la idoneïtat de la forma i de l'estructura i també de la qualitat dels continguts transmesos de manera diversa i diversificada. També de la qualitat del treball de tutorització. Gràcies.

  ―M'ha agradat moltíssim aquest curs, perquè he après força. A més, m'ha resultat molt útil perquè utilitzaré tots els recursos per a la meva classe, ja que moltes de les activitats són per a 6é i en aquest moment estic amb alumnes d'aquest curs i alguns tenen problemes a l’hora d'escriure o comprendre.

  ―Recomano totalment la realització d'aquests cursos per poder entendre més la situació d'aquells nens que tenen tot tipus de problemes amb la lectoescriptura.

  ―Alguns continguts han estat nous per a mi, però he de dir que na Marta ho fa molt senzill, sobretot en tornar les nostres intervencions, on sempre aclareix qualsevol tipus de dubte que puguem presentar.

  ―Bona tarda, Penso que és molt útil l'últim bloc del mòdul destinat a oferir recursos, perquè moltes vegades els mestres trobem a faltar materials i activitats específics per treballar amb els alumnes.

  Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.  Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

  Contacte

  Regala aquest curs