La comunicació té a veure amb la transmissió d’un missatge entre dues o més persones amb un codi comú. Una part del missatge és oral i el transmetem mitjançant la paraula, que és el canal comunicatiu més estès i comprès pels humans. D’altra banda, la conducta o comportament es refereix a qualsevol acció de l’individu davant del medi, i sovint això es tradueix en un conjunt de signes que donen a entendre alguna cosa. Per tant, quan una conducta influeix en el llenguatge, clarament també forma part de la comunicació.

Amb l’anàlisi de la conducta no verbal es pretén identificar tots els elements i missatges possibles que una persona comunica pels diferents canals comunicatius, de forma conscient o no, més enllà de les paraules que expressa. L’expressió facial, els gestos, la postura, la prosòdia emocional, la proxèmica, el tacte, l’aparença i l'oculèsica aporten moltíssima informació en la comunicació, i aquest contingut molt sovint difereix del missatge oral (o fins i tot el contradiu).

Les escoles, els seus entorns i altres àmbits educatius són espais eminentment comunicatius. En aquests entorns trobem diferents persones amb estatus diferents, posicions diferents, cultures diferents, creences diferents…, i un objectiu aparentment comú. El fet de que l’adult (mestre, professor, educador social, psicòleg…) tingui eines d’anàlisi i interpretació de la conducta no verbal el posiciona en una situació privilegiada i incrementa substancialment la informació sobre què hi ha darrere una simple expressió verbal. Aquest privilegi també li servirà amb alumnes, companys i famílies. Alguna vegada un alumne us ha dit «sí» mentre gesticulava «no» amb el cap? Heu vist com un company es creuava de braços i feia un pas enrere quan li insistíeu en una idea? Sabíeu que si doneu la mà a un pare i a més li toqueu breument el colze amb l’altra mà estareu potenciant la seva confiança en vosaltres? Totes aquestes situacions tenen un denominador comú: la comunicació.

L’anàlisi de conducta no verbal i la confrontació d’aquesta amb el que es diu (la paraula) ens aporta tanta informació sobre la persona i les seves emocions que ens permet saber quan, com i de quina manera establir estratègies per fomentar l’aprenentatge i el creixement personal dels infants i adolescents.(Durada: 3.00 min)


Destinataris

Docents d’Infantil, docents de Primària, docents de Secundària, educadors socials, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Objectius
 • Reflexionar sobre el procés de la comunicació no verbal.
 • Entendre els diferents canals de comunicació no verbal.
 • Identificar i analitzar les expressions més significatives dels diferents canals comunicatius de conducta no verbal.
 • Adquirir estratègies de conducta no verbal com a eines complementàries del discurs oral.
 • Identificar petites incongruències entre el discurs oral i la conducta no verbal (tant en els altres com en nosaltres mateixos) .
 • Millorar la pràctica comunicativa no verbal dels participants del curs.

Programa (ampliar contingut)
 • Mòdul 1. Introducció a la comunicació no verbal: elements previs i primer canal comunicatiu.
 • Mòdul 2. Altres canals de la comunicació no verbal.
 • Mòdul 3. Observació, anàlisi i interpretació de la conducta no verbal.
 • Mòdul 4. Recomanacions pràctiques i estratègies en entorns educatius.

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

  Jordi Sedó Yerro

Tutoria

 • Jordi Sedó Yerro
 • És mestre d’Educació Especial i màster en Anàlisi de Conducta No Verbal i Detecció de Mentides.
  Disposa d’una àmplia experiència en intervenció educativa i docent en centres d’educació especial amb alumnes amb trastorns de conducta i desenvolupament, així com en formació d’adults, formació de mestres i Unitat Mèdica Educativa (UME).
  Col·labora amb PrisMa des de l’any 2011. Actualment treballa en un Centre de Formació d’Adults (CFA).

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 1 d'abril al dia 8 de maig de 2020 (2019-2020 / REC4040467). La inscripció per a aquesta edició encara està oberta.
 • Del dia 4 de maig al dia 1 de juny de 2020 (2019-2020 / REC4050467).
 • Del dia 1 de juny al dia 30 de juny de 2020 (2019-2020 / REC4060467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 31 de juliol de 2020 (2019-2020 / REC4070467).
 • Del dia 3 d'agost al dia 31 d'agost de 2020 (2019-2020 / REC4080467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).
 • Curs reconegut com a activitat de formació d’interès en serveis socials pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (+ info).

Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

Contacte

Regala aquest curs