Les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques constitueixen un dels trastorns de l'aprenentatge que ha suscitat més interès en el món de l'educació. Malgrat això, aquest interès no s’ha traduït en prou investigació per comprendre'l en tota la seva profunditat. Amb tot, això no significa que no puguem encarar-nos amb aquesta dificultat d’aprenentatge. De fet, en els darrers anys hi ha un interès creixent per conèixer el desenvolupament del pensament matemàtic.

En aquest curs intentarem desenvolupar alguns dels coneixements acumulats fins al moment. Un primer element que cal tenir present és el de delimitar allò que entenem per dificultats en les matemàtiques. Ens proposem estudiar com es desenvolupen les habilitats per al càlcul per tal de comprendre millor, d'aquesta manera, les dificultats que troben determinats alumnes en aquesta àrea. Igualment, abordarem el context en què es fa operatiu el càlcul: la resolució d'un problema, considerant tant el que fan els alumnes competents com les dificultats que troben molts altres a l’hora de resoldre problemes.

La comprensió d’aquests fenòmens ens permetrà plantejar-nos com donar una resposta educativa a tots aquests alumnes que, per un motiu o altre, fracassen en les matemàtiques, una àrea curricular tan necessària en una societat moderna com la nostra.


Destinataris

Docents d’Infantil, docents de Primària, docents d'ESO, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Aquest curs està destinat principalment a professionals de les etapes d’Infantil i de Primària. Però també pot ser adient per a docents de l'ESO ja que algunes dificultats dels alumnes en aquesta etapa tenen la seva arrel en conceptes, procediments i estratègies que no van ser correctament adquirides en el seu moment.

Objectius
 • Conèixer els processos cognitius que intervenen en l'aprenentatge de les matemàtiques.
 • Comprendre quines són les dificultats específiques en els processos de càlcul i resolució de problemes.
 • Adquirir eines i estratègies per a la detecció i l'avaluació de les Dificultats d'Aprenentatge de les Matemàtiques.
 • Adquirir eines i estratègies per intervenir en les Dificultats d'Aprenentatge de les Matemàtiques.

Programa (ampliar contingut)

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

 • Eva Carmona Carrasco
 • Josetxu Orrantia Rodríguez

Tutoria

 • Noèlia Bueno Camós
 • És llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona.
  Ha treballat com a mestra d'Educació Primària, en els cicles inicial, mitjà i superior. Té experiència en la realització d'avaluacions psicològiques en l'àmbit de recursos humans.
  Forma part de l'equip PrisMa des de l'any 2007. Disposa d'experiència en gestió de la formació i tutorització en línia, combinant-la amb tasques d'atenció i intervenció psicopedagògica en l'àmbit infantil i juvenil.

 • Carol Esquinas Parron
 • Mestra especialista en Educació Infantil i Primària per la Universitat de Barcelona.
  Disposa d'una àmplia experiència docent en escoles i en el disseny i coordinació d'activitats matemàtiques per a infants. Ha realitzat diversos cursos amb el professor José Antonio Fernández Bravo d'especialització en la competència matemàtica a Educació Primària.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 1 d'abril al dia 19 de juny de 2020 (2019-2020 / REC2610467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 10 de setembre de 2020 (2019-2020 / REC3600467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 100 hores.
 • Preu:
  200 euros
  • Nous alumnes.
  180 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides al perfil professional «Atenció a la diversitat de l'alumnat». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».

 • Valoracions dels participants

  A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

  ―Molt contenta tant dels materials com del personal docent que cada vegada oferiu en els diversos cursos que he fet amb vosaltres. En aquest curs he vist un punt de vista de les matemàtiques molt diferent tant en els vídeos com en les diferents lectures, com en els diversos casos pràctics que ens ha proposat la professora. Un curs molt enriquidor i molt recomanable! Gràcies.

  ―És un dels cursos telemàtics on m'he sentit més ben acompanyada per la tutora. Això fa que en un futur sigui molt probable que faci altres cursos a PrisMa.

  ―Tot i que he anat molt de bòlit amb altres estudis que estic fent, he quedat molt sorprès amb la teoria, els plantejaments i les metodologies que han anat apareixent als mòduls. Jo treballo amb alumnes discapacitats psíquics lleus i mitjans, i em trobava molt sovint que em faltava la perspectiva d'abordatge dels problemes de lògica matemàtics. He après a presentar els exercicis d'una manera més intel·ligible i fàcil i a ajudar a resoldre'ls des de diverses perspectives. He quedat molt content, però com que he seguit el curs de manera intermitent, aprofitant que he imprés tots els dossiers, a l'estiu faré una immersió en el curs, aquest cop de manera seguida i sistemàtica. I a la Noe, moltes gràcies per la comprensió i el suport. Un plaer enorme.

  ―M'ha fet reflexionar molt sobre com ensenyem les matemàtiques i les hauríem d'ensenyar. Realment les matemàtiques explicades així t'engresquen i t'ho passes molt bé. Tant de bo m'hagessin ensenyat així! El curset m'ha donat molta feina, però he après molt i m'ho he passat molt bé.

  ―El contingut i la metodologia emprada, així com les activitats i l'atenció rebuda han estat molt satisfactoris. Tot i que és un curs amb força contingut al qual et costa entrar si no domines gaire el tema. També hi fa molt el temps de què una disposa per dedicar al curs, que no sempre és el que una desitjaria. Però la informació la tinc i la puc consultar sempre que ho necessiti. Alguns dels aprenentatges ja els aplico, i la resta espero anar-los aplicant. Merci per tot.

  ―He trobat a faltar una mica d'incidència en casos i aspectes de secundària.

  Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.  Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

  Contacte

  Regala aquest curs