Segons el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona, actualment es parlen més de tres-centes llengües a Catalunya. Aquest fenomen no és nou: des de començament de segle han arribat al nostre país persones procedents de tots els continents, fet que ha afavorit la convivència de diferents llengües, cultures i maneres d'entendre el món. Un dels àmbits en què això té més repercussions és el de l'educació.

Aquest curs teòric ofereix als docents, siguin de l’especialitat que siguin, estratègies per entendre els processos d'adquisició de les llengües i per gestionar la diversitat lingüística present a les aules. Sovint les llengües minoritzades als països d'origen resten ocultes per llengües dominants, i pot costar descobrir, per exemple, que un alumne parla panjabi i no pas urdú. Conèixer quina llengua parlen els alumnes (i com és, a grans trets) ens permetrà entendre per què els costa adquirir determinades característiques del català o del castellà.

No és un curs amb activitats pràctiques d'aplicació directa a l'aula; més que donar solucions i materials didàctics per a problemes concrets, constitueix un pas previ per estimular els docents a trobar solucions per als problemes d'aprenentatge relacionats amb la influència de les llengües maternes dels alumnes.(Durada: 3.08 min)

Destinataris

Docents d'Infantil, docents de Primària, docents de Secundària, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Objectius
 • Conèixer i valorar la diversitat lingüística al món i a Catalunya per poder transmetre aquest valor als alumnes.
  • Saber quantes llengües es parlen al món i reconèixer nocions com llengua, dialecte o diglòssia per ser conscients del perill de la mort de les llengües.
  • Distingir entre llengua i escriptura i conèixer alguns dels sistemes d’escriptura de les llengües més presents a Catalunya per poder ajudar a aprendre l’alfabet llatí a alumnes alfabetitzats en altres sistemes d’escriptura.
  • Saber quines llengües són les més parlades a Catalunya i com s’hi distribueixen geogràficament.
  • Tenir eines per fer aflorar, en benefici de tots els alumnes, la diversitat lingüística present a l’aula.
 • Entendre els processos d’adquisició d’una segona llengua.
  • Entendre la noció de segona llengua.
  • Comprendre els processos d’adquisició d’una segona llengua.
  • Descobrir la influència de la primera llengua en l’adquisició d’una segona llengua per entendre els processos d’aprenentatge dels alumnes amb llengües familiars diferents del català i del castellà.
 • Conèixer característiques gramaticals i lèxiques de les llengües més presents a Catalunya que influeixen en l’adquisició del català i del castellà
  • Reconèixer característiques gramaticals (fonològiques, morfològiques i sintàctiques) d’algunes de les llengües de la immigració que poden influir en l’adquisició del català o del castellà.
  • Entendre que les llengües, mitjançant el lèxic, vehiculen diferents maneres de comprendre el món i que això pot influir en l’ús del lèxic i l’assignació de significats a les paraules del català o del castellà.
  • Proposar actuacions didàctiques encarades a resoldre les dificultats d’adquisició del català o del castellà partint de la llengua materna dels aprenents.
  • Conèixer els passos que s’han fet a Catalunya pel que fa al tractament de les llengües als centres educatius.
 • Adquirir eines per fer propostes d’actuacions didàctiques encarades a la resolució d’interferències de la primera llengua a l’aula.

Programa (ampliar contingut)
 • Mòdul 1. La diversitat lingüística al món i a Catalunya.
 • Mòdul 2. L’Adquisició de Segones Llengües (ASL).
 • Mòdul 3. La influència de l’L1 en l’adquisició del català com a L2: gramàtica.
 • Mòdul 4. La influència de l’L1 en l’adquisició del català com a L2: lèxic i semàntica.

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

  Carla Ferrerós Pagès

Tutoria

 • Carla Ferrerós Pagès
 • És llicenciada en filologia catalana, romànica i hispànica i doctora per la Universitat de Girona. Ha cursat el màster d’Ensenyament d’espanyol i de català com a segones llengües: llengües i moviments de població. Actualment és professora associada a la Universitat de Girona, als graus de Llengua i literatura catalana i espanyola, i als graus de Mestre d’Educació Primària i Infantil.
  És membre del GLiDi (Grup de Lingüistes per la Diversitat) de la Universitat de Barcelona i del GALI (Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració, del Grup de lèxic i gramàtica de la UdG). Treballa amb qüestions relacionades amb les llengües de la immigració més presents a Catalunya, especialment pel que fa a les dificultats de comunicació que es poden generar en àmbits com els de la salut i l’educació.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 3 de febrer al dia 3 de març de 2020 (2019-2020 / REC1790467).
 • Del dia 2 de març al dia 31 de març de 2020 (2019-2020 / REC2120467).
 • Del dia 1 d'abril al dia 8 de maig de 2020 (2019-2020 / REC2450467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 40 hores.
 • Preu:
  90 euros
  • Nous alumnes.
  80 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides al perfil professional «Immersió i suport lingüístic». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».

 • Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.  Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

  Contacte

  Regala aquest curs