PrisMa

Darrera data d'actualització: 13 de juny de 2018


INFORMACIÓ DELS NOMENAMENTS DE JULIOL

A data del 5 de juny de 2018, el Departament d’Ensenyament ha publicat que, a diferència del juliol passat, aquest any NO caldrà presentar el full «Resum d’inscripcions del curs 2017-2018».

Als professors sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • haver treballat com a substituts durant els mesos d’abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
  • haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2018) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d’Ensenyament.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o en altres activitats reconegudes.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Ensenyament es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 de desembre, del document acreditatiu de la realització de la formació.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/


Si necessiteu fer un curs per acabar de complir els requisits que demana el Departament d’Ensenyament per obtenir el nomenament, podeu matricular-vos en un dels nostres cursos de juliol.

Un cop finalitzada l’activitat, tindreu temps fins al 31 de desembre de 2018 per presentar el certificat conforme l’heu realitzat.

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu secretaria@prisma.cat o bé trucant al telèfon 972 21 75 65.


Darrera data d'actualització: 13 de juny de 2018