Accés al Campus Virtual PrisMa

Darrera data d'actualització: 28 de maig de 2020


ACREDITACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS

Aquesta és una informació general dels cursos de PrisMa sobre l'acreditació dels perfils professionals. Els alumnes de PrisMa podeu consultar els cursos que heu realitzat i que han comptat per acreditar aquests perfils a la vostra Intranet (heu d'estar identificats al Campus Virtual).


Cursos de l'any escolar 2019-2020 que compten per acreditar perfil

- Immersió i suport lingüístic (cal acreditar 80 hores de formació permanent)

- Educació visual i plàstica (cal acreditar 60 hores de formació permanent)

- Lectura i biblioteca escolar (cal acreditar 80 hores de formació permanent)

- Atenció a la diversitat de l'alumnat (cal acreditar 80 hores de formació permanent).

Podeu consultar el llistat general des d'aquest enllaç. Per poder accedir a totes les activitats caldrà cercar a «Curs activitat» i clicar a l'opció «Tots els cursos».

Al Portal de centre del Departament d'Educació, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals. Aquesta llista s'ha d'actualitzar cada curs escolar. La resolució també ha d'establir la durada mínima de cada activitat formativa i el curs escolar a partir del qual es tenen en compte la formació i els programes d'innovació educativa, a efectes d'acreditació.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=725394&language=ca_ES


Restem a l’espera de noves actualitzacions per ampliar aquesta informació. 

 


 

Cursos que han comptat per acreditar perfil en alguna edició anterior

Per cercar l'edició del curs que heu realitzat, cliqueu a «consulteu-ho AQUÍ»:

- Perfil. Atenció a la diversitat de l'alumnat. Cal acreditar 80 hores de formació permanent:

- Perfil. Lectura i biblioteca escolar. Cal acreditar 80 hores de formació permanent:

- Perfil. Immersió i suport lingüístic. Cal acreditar 80 hores de formació permanent:

- Perfil. Competència digital docent. Cal acreditar 90 hores de formació permanent:

- Perfil. Educació visual i plàstica. Cal acreditar 60 hores de formació permanent:

 


 

Trobareu més informació sobre els cursos i us hi podreu inscriure a www.prisma.cat.

Recordeu que si sou alumnes de PrisMa, podeu consultar els vostres cursos a la Intranet (heu d'estar identificats al Campus Virtual).

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu secretaria@prisma.cat o bé trucant al telèfon 972 21 75 65.


Darrera data d'actualització: 28 de maig de 2020