La lectoescriptura és un dels llenguatges que ofereixen a l'ésser humà la capacitat de poder-se comunicar. Permet l'accés a la cultura i la socialització de les persones, i dins l'àmbit escolar esdevé l'eina vehicular en el desenvolupament acadèmic dels alumnes, de manera que és la que estructura gairebé la major part dels aprenentatges.

En el curs de Dificultats Específiques de la Lectoescriptura es pretén posar al descobert els mecanismes que intervenen en el procés lectoescriptor, com aprenen a llegir i escriure els nens, i com evolucionen fins a assolir una lectura competent. Aquest curs també facilita als professionals implicats en el desenvolupament infantil, especialment als docents d'Educació Primària, les eines necessàries per entendre i copsar les alteracions que poden sorgir en l'aprenentatge de la lectoescriptura, imprescindibles per donar la veu d’alarma i elaborar, posteriorment, una acurada intervenció.(Durada: 3.06 min)


I, relacionat amb el curs, us recomanem aquest article del blog de PrisMa Educat:

Article relacionat
Casos pràctics de dificultats de lectoescriptura: avaluació i intervenció
Mª Ángeles Garrido LaparteDestinataris

Docents d’Infantil, docents de Primària, docents de Secundària, psicopedagogs, psicòlegs, i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Aquest curs està destinat principalment a professionals de Primària, especialment de cicle inicial i mitjà, ja que és quan es dóna el desenvolupament i consolidació de la lectoescriptura, i es comencen a manifestar les dificultats de forma més evident, per tant, són les etapes en la que les dificultats són més susceptibles de ser detectades.

Tenint en compte la importància de la detecció precoç, el curs pot ser de gran utilitat també per a professionals de l'Educació Infantil, ja que en aquesta etapa ja es poden manifestar alguns indicadors.

També és adient per a docents de cicle superior de Primària i de Secundària pel fet que són dificultats que es presenten al llarg de tota l'etapa educativa.

Objectius
 • Conèixer els processos cognitius que intervenen en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
 • Comprendre quines són les dificultats específiques en els processos de la lectura i l'escriptura.
 • Adquirir eines i estratègies per a la detecció i l'avaluació de les dificultats d'aprenentatge en la lectoescriptura.
 • Adquirir eines i estratègies per intervenir en les dificultats d'aprenentatge de la lectoescriptura.

Programa (ampliar contingut)

Metodologia (ampliar contingut)
 • Campus virtual de PrisMa
 • Metodologia en línia centrada en el participant
 • Tutorització
 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge
 • Atenció personalitzada de consultes

Certificació

Un cop el curs hagi finalitzat i els participants hagin superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls, obtindran el certificat acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (consulteu aquí la normativa de certificats de formació) i/o per l’Associació PrisMa.

Professorat

Autoria

 • Marta Rabasseda Sànchez

Tutoria

 • Marta Rabasseda Sànchez
 • És logopeda, especialitzada en llenguatge escrit, pel que es refereix a les dificultats específiques en la lectoescriptura, a les dificultats en la comprensió i en l'expressió escrita, així com en l'assessorament de com acompanyar i ensenyar els processos bàsics de la lectura, de l'escriptura i l'ortografia. Màster en PNL DBM (Programació NeuroLíngüística) eina que fa servir per apropar a les persones perquè aconsegueixin efectivitat en la seva comunicació i assoliment d'objectius.
  Col·laboradora de PrisMa des de l'any 2008, gran experiència en la formació en línia de professionals i de mestres. Acompanyament i tractament d'infants i joves amb dificultats de llenguatge i comunicació. Actualment en formació en BRMT (Entrenament de Moviments Rítmics i Integració de Reflexes Primitius) i en teràpia de Reorganització Neurofuncional (logopèdia integrativa). Especial atenció i acompanyament dels infants des d'una perspectiva de pedagogia activa, amb la que permet posar èmfasi al respecte a la individualitat, així com als ritmes i als processos de canvi de cada persona.

 • Laura Domingo Fontova
 • És diplomada en logopèdia, màster en logopèdia infantil, màster en neurologopèdia i practitioner en PNL.
  Des de l’any 1998 treballa en l'àmbit privat i públic a les comarques del Camp de Tarragona. Ha treballat en escoles d'Educació Especial, en serveis de Rehabilitació de Centres d'Atenció Primària i en CDIAP. Actualment treballa oferint el servei de logopèdia a domicili a Valls i l'Alt Camp, com a professora consultora de la UOC en l'assignatura de Trastorns de la parla i de la veu, i com a tutora de PrisMa (és formadora de PrisMa des de l'any 2011).

 • Judith Moliner Planes
 • És mestra en Educació Especial i diplomada en logopèdia. Postgrau en dany cerebral. Especialitzada en dificultats específiques del llenguatge, tant oral com escrit.
  Ha treballat a Ensenyament en un centre d’Educació Especial concertat des del 1999 fins al 2009, i des del 2010 a ensenyament públic. A més a més, des del 2003 treballa per al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a logopeda del CREDA de Girona, com a tutora d'una UALL (Unitat d'Audició i Llenguatge), i com a logopeda en centres ordinaris i/o específics. És formadora del curs Logopèdia i TAC realitzat a APPS.
  Té despatx propi des de l’any 2005 i col·labora amb PrisMa des del 2011.

Properes edicions (dates a escollir)
 • Del dia 2 de març al dia 19 de maig de 2020 (2019-2020 / REC2310467).
 • Del dia 1 d'abril al dia 19 de juny de 2020 (2019-2020 / REC2640467).
 • Del dia 4 de maig al dia 14 de juliol de 2020 (2019-2020 / REC2970467).
 • Del dia 1 de juny al dia 11 d'agost de 2020 (2019-2020 / REC3300467).
 • Del dia 1 de juliol al dia 10 de setembre de 2020 (2019-2020 / REC3630467).
 • Del dia 3 d'agost al dia 14 d'octubre de 2020 (2019-2020 / REC3960467).
 • Altres edicions: dates a concretar.

Condicions
 • Durada: 100 hores.
 • Preu:
  200 euros
  • Nous alumnes.
  180 euros
  • Alumnes PrisMa (que estiguin fent o hagin fet un curs a PrisMa).
  • Carnet Jove.
 • Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta.
 • Possibilitat de pagament fraccionat (sense recàrrec).

Reconeixement
 • Curs reconegut com a activitat de formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari (+ info).

  Les edicions de l'any escolar 2019-2020 d'aquest curs estan acollides als perfils professionals «Atenció a la diversitat de l'alumnat» i «Lectura i biblioteca escolar». Per a més informació, cliqueu AQUÍ.

  El Departament d'Educació pot fer canvis en el reconeixement dels perfils. Us aconsellem comprovar que l'edició d'aquest curs compta per acreditar aquest perfil a l'enllaç «Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals».

 • Valoracions dels participants

  A continuació mostrem diferents aportacions i valoracions anònimes de les persones que han participat en aquest curs, extretes de les enquestes de satisfacció:

  ―Ha estat molt bé per prendre consciència de les dificultats que ens podem trobar i com atendre-les. En qualsevol cas, hem de saber quan hi ha un problema i com demanar ajuda. Per a reflexions de conceptes que pensava que estaven “sobresabudes” i no ho estaven. Per tenir un ventall de possibilitats d'actuacions. Ben segur que la meva actitud ha canviat davant de nens amb dificultats i que la meva mirada és molt més conciliadora. MIRADA AMOROSA, no són “tontos” ni ganduls.

  ―Ha estat un curs 10: motivador, engrescador i útil. El recomanaré al 100% (i m'apuntaré al de consciència fonològica!). Moltes gràcies a la formadora Marta per la seva dedicació i coneixement. Tot un plaer.

  ―Ha estat un curs molt interessant i que em servirà, i molt, per al treball a l'aula. Les lectures, els vídeos, els materials…, els he trobat molt útils i estic molt satisfeta d'haver-lo fet.

  ―Estic molt contenta amb el curs. Sóc tutora de 2n de Primària i és una eina molt útil per ser més competent a l'hora d'ajudar i entendre els meus alumnes en aquest procés d'aprenentatge. Les universitats s'obliden d'incloure temes tan importants en el dia a dia d'un mestre com són aquests que hem après al curs. Com a recomanació, seria bo acompanyar la teoria alguns amb materials descarregables dels que surten als exemples: loto, mnemotècnia, etc. Moltes gràcies!

  ―El curs és interessant però hi ha molts continguts i poc temps per assimilar-los. Des del meu punt de vista es podria donar més material per utilitzar a l'aula i més casos pràctics.

  ―Bon dia! El curs ha estat força be, i és d'agrair que puguem accedir a la plataforma per poder anar a consultar la informació quan ho necessitem. Gràcies.

  ―Estic molt satisfeta amb el curs, ja que crec que he après moltes coses referents al tema; ara només falta esperar que passi una mica el temps, acabar d'assentar els coneixements i ser capaç de posar-los en pràctica.

  Per a qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 972 217 565 / 678 123 687 o bé enviar-nos un correu electrònic a secretaria@prisma.cat.  Envian's un correu Envian's un correu Truca'ns Truca'ns

  Contacte

  Regala aquest curs