Jornades PrisMa

L’Art de Preguntar. Guiar el Pensament per Adquirir Coneixement
A càrrec de José Antonio Fernández Bravo

Dissabte 21 de març de 2020, Girona.

Jornada PrisMa L’Art de Preguntar. Guiar el Pensament per Adquirir Coneixement

Presentació

L’eina és la formulació de preguntes, la tècnica és obtenir respostes, el procediment és ensenyar, l’objectiu és aprendre i la finalitat és saber.
J. A. Fernández Bravo

Com podem millorar els resultats amb metodologies actives a partir de preguntes ben formulades?

Avui ja no es tracta que els alumnes aprenguin com els docents ensenyem, sinó que nosaltres ensenyem com ells aprenen. Atès aquest canvi de paradigma, serà útil tenir en compte els descobriments i avenços sobre l’aprenentatge de les diferents matèries de coneixement per tal d’incloure’ls en la intervenció educativa. L’art de preguntar ha demostrat prou el seu valor, i és utilitzat com a principal recurs, tècnica i eina didàctica en les millors institucions educatives del món (Harvard, The UCL Institute of Education, Cambridge, Oxford, UCLA, San Marcos, NTU de Singapur, etc.).

El model d’intervenció mitjançant la formulació de preguntes és difícil d’aprendre (i molt més de dominar per fer-lo servir), potser perquè no consisteix només a saber formular preguntes, sinó també a desenvolupar la capacitat d’escoltar; formular preguntes serveix de ben poc si no s’obtenen respostes. L’art de preguntar i l’art d’escoltar mantenen una relació tan estreta que és impossible donar sentit a un sense l’altre.

Aquesta eina metodològica és essencial no només perquè els continguts tinguin una finalitat de relació amb l’entorn, instrumental o propedèutica, sinó també (i prioritàriament) per teixir el desenvolupament del pensament i les emocions. I és la forma de teixir el que es grava en la ment del nen, el que farà que mostri rebuig o entusiasme davant els futurs coneixements.

Activitat semipresencial reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

  • Conèixer tècniques per formular preguntes adequades (art de preguntar) i distingir-les d’altres que es puguin formular.
  • Conèixer què es necessita per preparar una intervenció educativa i dur-la a terme a l’aula mitjançant la formulació de preguntes.
  • Formar-se en l’art de preguntar a través de fonaments, principis i criteris que afavoreixin la formulació de preguntes dirigides a la conducció i obtenció de respostes per assolir un objectiu educatiu proposat.
  • Dissenyar una breu intervenció educativa mitjançant l’ús de «la pregunta» que afavoreixi en els alumnes la comprensió, identificació, memorització i aplicació dels conceptes.

Destinataris

Docents d’Infantil, de Primària i de Secundària, així com psicopedagogs i altres professionals de l’àmbit educatiu.

Tot i que el ponent es basi en la seva experiència en el camp de l’ensenyament de matemàtiques, els continguts d’aquest curs es poden aplicar a qualsevol àrea curricular.

Programa

Metodologia

Sessió presencial (8 hores)

Dissabte 21 de març del 2020 de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.

Metodologia pràctica, activa i participativa amb anàlisis de situacions didàctiques i simulacions per a la intervenció educativa. El mètode científic, el mètode socràtic i el pensament crític són els puntals sobre els quals es desenvolupa la metodologia d’acció-formació d’aquest curs.

Activitat virtual (7 hores)

Si del 23 al 30 de març es participa en una activitat virtual de 7 hores de durada, es podrà obtenir el reconeixement del curs com a activitat de formació permanent adreçada a professorat d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Secundària i d'Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.

Aquesta activitat virtual consisteix en:

  • Una intervenció educativa mitjançant l’ús de «la pregunta» que afavoreixi en els alumnes la comprensió, enunciació, memorització o aplicació de conceptes.
  • Una coavaluació d’una intervenció d’un company mitjançant una rúbrica específica.

La durada total de la jornada junt amb l'activitat virtual serà de 15 hores.

Continguts

  • L’art de preguntar com a eina didàctica. Desenvolupament de la funció executiva, cognició i metacognició.
  • L’art d’escoltar. Propostes neurodidàctiques. Necessitats i recursos per a la intervenció educativa a l’aula mitjançant la formulació de preguntes.
  • Mètode socràtic, mètode científic, pensament crític i autocorrecció. Procediments, tècniques, recursos i estratègies que afavoreixen l’adquisició de coneixements a través del “diàleg intel·ligent”: l’observació, la intuïció, el raonament, la indagació, la investigació, el descobriment, l’exemple i el contraexemple.
  • El mètode CEMA (Comprendre, Enunciar, Memoritzar, Aplicar). Metodologies que afavoreixen l’èxit en la seva aplicació. Acomodació de visions: social, humanista i científica. Exemples d’intervencions educatives. El desenvolupament integral de la persona (percepcions-sentiments-pensaments).

Ponent

Avatar José Antonio Fernández Bravo

José Antonio Fernández Bravo

Doctor en Ciències de l'Educació i mestre

Doctor en Ciències de l'Educació per l’especialitat de Didàctica (2000). Màster en Lògica Formal, Simbòlica i Matemàtica i en Formació en Docència i Investigació per a l’Educació Superior. Llicenciat en Filosofia (1990). Diplomat en Magisteri per l’especialitat de Ciències i Matemàtiques (1984).

Acreditat com a professor universitari per a Didàctica Escolar i Didàctica de la Matemàtica per l’Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Professor d’Educació infantil, Primària i Secundària (1986-2003). Professor universitari en les assignatures de Didàctica de la Matemàtica i Desenvolupament del Pensament Lògic i Matemàtic al Centro de Enseñanza Superior "Don BOSCO" - Universidad Complutense de Madrid (2001-actualitat). Director de la Càtedra Conchita Sánchez d’Investigació per a l’Educació Matemàtica (2007-actualitat). Degà de la Facultat d’Educació UCJC (2012-2016).

Investigador de processos per a la innovació educativa a Espanya, Canadà, EUA (Michigan), Paraguai, Perú, Colòmbia, Mèxic, Alemanya, Itàlia... Director de sis projectes europeus Leonardo da Vinci d’Investigació i Innovació Educativa. Col·laborador del Departament de Primera Infància i Educació Inclusiva de la Unesco.

Guanyador del premi Metodologia Creativa (Itàlia, Reggio Emilia, 2009) pel llibre La resolución de problemas matemáticos. Creatividad y razonamiento en la mente de los niños.

Extensa formació del professorat i difusió en congressos nacionals i internacionals. Autor de 122 obres sobre aprenentatge de la matemàtica i educació, la darrera de les quals és La sonrisa del conocimiento. Un método para enseñar a aprender y aprender a saber (editorial CSS, 2019).

Lloc

Hotel Ultonia

Gran Via Jaume I, 22

17001 - Girona

Imatge Entrada Hotel Ultonia
Imatge Sala Hotel Ultonia

Com arribar-hi

En tren o en bus interurbà

La seu de la jornada es troba a 10 minuts de l'estació de trens i d'autobusos de Girona.

Consulta l'horari de trens

Consulta l'horari d'autobusos

Per autopista AP-7

La sortida recomanada per arribar al Hotel Ultonia és la de Girona Sud (Sortida 7).


Si no sabeu on anar a dinar, consulteu el recull de restaurants propers que us proporciona Google Maps que es troben a prop de la seu de la jornada.

Preu per a alumnes de PrisMa o amb Carnet Jove

60 euros Pagament anticipat (fins al 8 de març).
75 euros Pagament (a partir del 9 de març).

Preu per a altres professionals

70 euros Pagament anticipat (fins al 8 de març).
85 euros Pagament (a partir del 9 de març).

Forma de pagament: transferència, ingrés bancari o targeta (amb possibilitat de pagament fraccionat sense recàrrec).

Inscripció

Preu:

Estic treballant a:
Ed. Infantil (0-3) Cicles Formatius
Ed. Infantil (3-5) ESO
Ed. Primària Batxillerat
Ed. Especial No estic treballant
Consulta privada Altres:  
Titulació / especialitat:
TEI Ed. Infantil
Logopèdia Ed. Primària
Audició i Llenguatge Ed. Especial
Treball Social Ed. Musical
Psicologia Ed. Física
Psicopedagogia Ed. Social
Pedagogia Ll. Estrangeres
Prof. Ed. Secundària. Especialitat:   Altres:  
També tinc la titulació de:  

Encara no tinc titulació, sóc estudiant de: