Jornades PrisMa


2020

Música, emoció i educació: aprendre en sintonia
La música com a eina transversal a les escoles

L’Art de Preguntar. Guiar el Pensament per Adquirir ConeixementEDICIONS ANTERIORS

2018

Enfanga't. El taller dels sentits (2a edició)

Enfanga't. El taller dels sentits (1a edició)

2017

Didàctica de la geometria a Educació Primària. L'aprenentatge de les formes i les formes d'apendre-les: el tangram i altres recursos.

2016

Matemàtica amb regletes Cuisenaire. Com s’aprèn? Com s’ensenya?

Coaching Educatiu

Lideratge conscient: Classes, Escoles i Equips

Màrqueting per a Escoles

2015

Competència matemàtica en Educació Primària
La numeració i les quatre operacions

Desenvolupament del pensament lògic i matemàtic
Mites, rituals, sols i pals

Consciència fonològica

2014

Coaching a l'aula

Confusions, llegendes i mites sobre les altes capacitats
Ajuts per a la detecció i posterior atenció educativa

La interpretació del dibuix de la família en el context escolar

2012

Seminari de coaching: assolir l'objectiu

2011

III Jornades PrisMa: Les dificultats de la lectoescriptura
Intervenció i acompanyament

2010

II Jornades PrisMa: Les dificultats de la lectoescriptura
Detecció, diagnòstic i intervenció

2009

I Jornades PrisMa: No ho entenc!
Les dificultats d'aprenentatge a l'aula